หมวก ถุงผ้า และอื่น ๆ

หมวก ถุงผ้า และอื่น ๆ


สินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตจากผ้า อาทิ หมวก, ถุงผ้า, ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ

ที่นี่รับผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากผ้า ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ อาทิ หมวก, ถุงผ้า, ผ้ากันเปื้อน, เสื้อกาวน์, ชุดสปา, เสื้อห้องเย็น 

 • แบบฟอร์มสั่งผลิตเสื้อ(ซื้อ)

  1. แบบเสื้อที่ลูกค้าต้องการ


  jpg,jpeg,png,pdf

  2. ปัก/สกรีน


  หากมีจำนวนปัก/สกรีนมากกว่า 2 แบบ ให้ส่งแบบปัก/สกรีนที่เหลือมาที่อีเมล ninefive.marketing@gmail.com
  jpg,jpeg,png,pdf
  jpg,jpeg,png,pdf

  3. จำนวนเสื้อ


  4. ใบกำกับภาษี


  5. ข้อมูลผู้สั่งผลิต


bank-scb-2

bank-k-2

ตัวอย่างงานที่ลูกค้าสั่งผลิตที่นี่

หมวก ถุงผ้า และอื่น ๆ


สินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตจากผ้า อาทิ หมวก, ถุงผ้า, ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ

ที่นี่รับผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากผ้า ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ อาทิ หมวก, ถุงผ้า, ผ้ากันเปื้อน, เสื้อกาวน์, ชุดสปา, เสื้อห้องเย็น 

 • แบบฟอร์มสั่งผลิตเสื้อ(ซื้อ)

  1. แบบเสื้อที่ลูกค้าต้องการ


  jpg,jpeg,png,pdf

  2. ปัก/สกรีน


  หากมีจำนวนปัก/สกรีนมากกว่า 2 แบบ ให้ส่งแบบปัก/สกรีนที่เหลือมาที่อีเมล ninefive.marketing@gmail.com
  jpg,jpeg,png,pdf
  jpg,jpeg,png,pdf

  3. จำนวนเสื้อ


  4. ใบกำกับภาษี


  5. ข้อมูลผู้สั่งผลิต


bank-scb-2

bank-k-2

ตัวอย่างงานที่ลูกค้าสั่งผลิตที่นี่